Malujemy mural Jachowicza!

Malujemy mural Jachowicza!

Stanisław Jachowicz będzie mieć w Tarnobrzegu swój mural. Powstanie na ścianie TDK-u, a stworzy go Dariusz Paczkowski wraz z tarnobrzeską młodzieżą. W środę uroczyste odsłonięcie.

Dariusz Paczkowski – grafficiarz, perfomer, działacz społeczny przyjedzie do Tarnobrzega, by wspólnie z młodzieżą namalować mural bajkopisarza pochodzącego z tego miasta. Wizerunek autora „Chorego kotka” powstanie na ścianie Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Będzie to pierwsze z całego cyklu ciekawych wydarzeń w ramach II Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza.

Młodzież z tarnobrzeskich szkół weźmie udział w warsztatach, które poprowadzi zaproszony gość. Młodzi ludzie rozmawiać będą o odpowiedzialności za swoje środowisko, za miasto, otoczenie, dowiedzą się, czym różni się wandalizm od graffiti, a także poznają bliżej wartości, jakie przyświecały Stanisławowi Jachowiczowi.

Projekt muralu będzie wspólnym dziełem Dariusza Paczkowskiego oraz uczestników, którzy podczas warsztatów zastanowią się, co było najważniejsze w życiu dla Jachowicza i jakie wartości są na tyle uniwersalne, że możemy się z nimi utożsamiać także dzisiaj – mówi Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury. – Młodzież będzie także oczywiście wspólnie z artystą malować mural. Celem naszego projektu jest nie tylko popularyzacja postaci Jachowicza, ale także aktywizacja młodzieży i uwrażliwienie jej na kwestie społeczne.

Odsłonięcie muralu planowane jest na środę 29 września o godz. 15.00.

II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza organizuje Tarnobrzeski Dom Kultury. W programie jest wiele różnorodnych wydarzeń, m.in. plener malarski, warsztaty komiksu, spotkania z autorami książek dla dzieci, wykłady historyczne, debaty, zajęcia plastyczne i kaligraficzne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Finał odbędzie się w drugiej połowie listopada.

II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

rd

 

***

Najstarsze znane malowidła naskalne powstały 40 tysięcy lat temu w Australii. Tam tkwią Nasze korzenie. Moje, Twoje i graffiti.

Dariusz Paczkowski

Dariusz Paczkowski urodził się w 1971 roku. Jest wnukiem malarza Franciszka Sasanowskiego oraz absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych. Projektuje instalacje i wycina szablony. Wykuwa w kamieniu znaki i symbole. Jest  współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych, organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych jamów graffiti. Jego prace znalazły się m.in. w albumach „PGR. Projektowanie graficzne w Polsce” i „Polski street art”, na okładkach różnych wydawnictw organizacji pozarządowych oraz na okładce książki Pico Iyery „Otwarta droga. Globalna podróż XIV Dalajlamy”. Od lat jest związany z różnymi organizacjami pozarządowymi. W latach 80. był aktywistą Ruchu „Wolność i Pokój”, potem pracował w „Klubie Gaja” i Fundacji Ekologicznej ARKA. Zakładał ogólnopolskie organizacje: Front Wyzwolenia Zwierząt oraz grupę 3fala.art.pl, był też współzałożycielem grupy antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Obecnie jest prezesem Fundacji KLAMRA. W 2001 roku został nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”, w 2010 roku nagrodziło go Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych. W 2011 odebrał nagrodę Dobrych Uczynków przyznawaną przez Fundację Ekologiczną Arka, został też wyróżniony tytułem: „Przyjaciel Niewidomych” przyznanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Jego projekt „Graffiti Polska dla wszystkich” został nagrodzony w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych  RP. Laureat plebiscytu „Patriotycznie Zakręceni 2014“. Wyróżniony w konkursie nagrody POLIN 2017.

Prowadzi warsztaty artystyczne dla rożnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) o różnorodnej specyfice (z autyzmem, zespołem Aspergera, z uzależnieniami: alkohol, narkotyki).