Konkurs literacki – protokół

Konkurs literacki – protokół

Protokół Obrad Komisji Konkursowy

Konkursu literackiego II Festiwalu „Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza”

Tarnobrzeg 2021

 

Dnia 18 listopada 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, komisja w składzie:

  1. Maria Pałkus – przewodnicząca Komisji Konkursowej,
  2. Sylwester Łysiak – przedstawiciel Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
  3. Agnieszka Tworek – pracownik Działu Udostępniania Zbiorów, Informacji i Promocji MBP w Tarnobrzegu

dokonała oceny prac nadesłanych na Konkurs literacki w ramach II Festiwalu „Baśniowy świat Stanisława Jachowicza”, organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnobrzegu.

Zadaniem Komisji Konkursowej była ocena nadesłanych prac według określonych kryteriów: spełnienie cech gatunkowych bajki, poprawność stylistyczna i językowa, kreatywność, samodzielność i oryginalność pracy, moralizatorski charakter utworu.

Prace rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych, klas VII-VIII,

II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Na konkurs nadesłano 26 prac, 1 praca było niezgodna z regulaminem – nie spełniała wymogów gatunkowych bajki.

Komisja Konkursowa zadecydowała o przyznaniu statuetek uczestnikom, którzy w sposób wyraźny i adekwatny nawiązali do tekstów Stanisława Jachowicza i ich bajki prezentowały wysoki poziom artystyczny.

Decyzją Komisji Konkursowej statuetki otrzymują:

Kategoria I :

Piotr Dzierzkowski z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pt. „Pokora”.

Kategoria II :

Julia Kędzia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie za prace pt. „Chory ząbek”.

Julia Teter z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „Chory kotek”.

Decyzją Komisji Konkursowej nagrody otrzymują:

Kategoria I:

Maja Czajka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu za pracę pt. „Skutki pandemii”.

Wiktoria Kuraś z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Puszek z lasu”.

Amelia Kasprowicz z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Błękitny ptaszek”.

Kategoria II :

Julia Justyna z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „Rozdzieleni kochankowie”.

Karol Walasek z  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „O tym jak kotek Psotek przekonał się o szkodliwości palenia na własnej sierści”.

Maciej Walewski z  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „Lekko nie będzie”.

Decyzją Komisji Konkursowej wyróżnienia otrzymują:

Kategoria I :

Oliwia Piwińska z Zespołu Szkół Społecznych im. Małego Księcia w Tarnobrzegu za pracę pt. „Pszczoła i motyl” .

Kategoria II:

Roksana Dziura z  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „Jacuś w dobie pandemii”.

Mateusz Tarkowski z  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za pracę pt. „O Pilotku”.

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.