FESTIWAL BAŚNIOWY ŚWIAT Stanisława Jachowicza

LITERACKI 2020

Protokół Obrad Komisji Konkursowej
Konkursu literackiego Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza

Tarnobrzeg 2020

 

Dnia 27 listopada 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, komisja w składzie:

Dorota Witas -TVL Telewizja Lokalna w Tarnobrzegu – przewodnicząca,
Sylwester Łysiak –  Tarnobrzeski Dom Kultury,
Agnieszka Tworek – pracownik Oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Tarnobrzegu

dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs literacki w ramach festiwalu „Baśniowy świat” Stanisława Jachowicza, organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnobrzegu. Zadaniem komisji konkursowej była ocena nadesłanych prac według określonych kryteriów: poprawność stylistyczna i językowa, kreatywność, samodzielność i oryginalność pracy, moralizatorski charakter utworu.

Na konkurs nadesłano 17 prac, 9 prac było niezgodnych z regulaminem. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

I nagrodę – Konstancji Owczarek z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Kotek kontra piesek, czyli w różnorodności siła”.

II nagrodę – Krystianowi Korczakowi z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Myszka i Kotek”.

III nagrodę – Annie Szoździe z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Pyszna choinka”.

Wyróżnienie dla Mai Czajki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu za pracę pod tytułem „Wiewiórki”.

***

Nagrodę pozaregulaminową przyznaną przez organizatora, czyli Tarnobrzeski Dom Kultury – za entuzjazm i wielką wyobraźnię otrzymują:

Julia Dec z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie za opowiadanie pt. „Kapelusz”,

Zosia Tabor za bajkę pt. „O zającu Kacperku”

Szymon Róg ze Szkoły Podstawowej nr 9 za wiersz pt. „Dylemat biedroneczki”.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Dziękujemy opiekunom, nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i logistykę!

Nagrody można odbierać od 2 do 18 grudnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Prosimy, by w miarę możliwości umawiać się wcześniej telefonicznie ws. odbioru.

***

Zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach wydarzenia FESTIWAL „BAŚNIOWY ŚWIAT” STANISŁAWA JACHOWICZA TARNOBRZEG 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Regulamin konkursu literackiego

Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzega

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Baśniowy Świat Jachowicza 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONKURS LITERACKI Bajkowy Świat Jachowicza 2020

I Postanowienia ogólne

 1. Konkurs realizowany jest w ramach festiwalu „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020 organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury i jest jednym z elementów składowych projektu.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacki, zwany dalej Konkursem, którego współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu.

II Cele Konkursu

 1. Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 2. Poznanie sylwetki Stanisława Jachowicza i jego dorobku literackiego, a następnie jego twórcze wykorzystanie.
 3. Zachęcanie dzieci do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości.
 4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na stylistyczną i językową poprawność utworu.
 5. Przygotowanie i wydanie pokonkursowego zbioru bajek.

III Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów:
 • szkół podstawowych – kl. VII-VIII
 • szkół ponadpodstawowych
 1. W ramach Konkursu należy napisać bajkę o dowolnej tematyce z wykorzystaniem wybranej bajki bądź powiastki Stanisława Jachowicza znajdującej się w książce „Bajki i powiastki” wydanej w 2016 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dostępnej w Bibliotece Głównej oraz filiach bibliotecznych.
 2. Prace oddane na Konkurs musza być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi
  i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 3. Prace mają spełniać kryteria gatunkowe bajki i zawierać następujące cechy:
 • bohaterami mogą być zwierzęta, ludzie, przedmioty, rośliny,
 • pouczać o szkodliwości zachowań, dawać etyczne wskazówki,
 • pouczać moralnie wprost lub sugestywnie,
 • przedstawiać historię ilustrującą ludzkie doświadczenia powszechnie powtarzalne.
 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 2. Prace napisane prozą, na komputerze (wielkość czcionki 12 lub 11 z odstępami 1,5, składające się z 1 lub 2 stron format A4) mogą być wzbogacone o rysunki.
 3. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie opiekuna prawnego z danymi autora pracy konkursowej.
 4. Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece Głównej, filiach bibliotecznych oraz do pobrania na stronie Biblioteki mbp.tarnobrzeg.pl.
 5. Prace bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami będą dyskwalifikowane.
 6. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu regulaminu. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż prace nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osoby zgłaszające prace.
 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom.

IV Terminy

 1. Prace należy składać do 11.2020 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka przy ulicy Szerokiej 13 w Tarnobrzegu.

V Komisja konkursowa powołana przez Organizatora

 1. Oceni prace, biorąc pod uwagę poprawność stylistyczną i językową, kreatywność tytułu, samodzielność i oryginalność pracy, moralizatorski charakter utworu, spełnianie cech gatunkowych.
 2. Dokona wyboru laureatów I, II i III nagrody w obu kategoriach oraz ewentualnych wyróżnień.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefoniczne, pisemnie lub mailowo. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej mbp.tarnobrzeg.pl.
 4. Wręczenie nagród planowane jest na 29 listopada podczas uroczystości finałowej Festiwalu. W przypadku odwołania uroczystości z powodu epidemii COVID-19 nagrody będzie można odebrać w siedzibie Biblioteki Głównej w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.
 5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
 6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody główne – statuetki i maskotki kotka z bajki Jachowicza.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 8. We wszystkich kwestiach nieregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.