FESTIWAL BAŚNIOWY ŚWIAT Stanisława Jachowicza

PLASTYCZNY 2020

Protokół
Konkursu Plastycznego na wykonanie ilustracji do bajek Stanisława Jachowicza

Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza

Tarnobrzeg 2020

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Komisja Artystyczna w składzie:
Stanisław Dziubak – Artysta Plastyk Tarnobrzeski Dom Kultury,
Elżbieta Miśkiewicz Zamojska – instruktor plastyki Tarnobrzeski Dom Kultury,
Karolina Bednarska – instruktor plastyki Tarnobrzeski Dom Kultury

po obejrzeniu 44 prac nadesłanych na konkurs postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

Nagrody

EMILIA ZAWISZA – Przedszkole Nr 18 w Stalowej Woli

MAURYCY KALINOWSKI – Niepubliczne Przedszkole „Bociania kraina” w Tarnobrzegu

ZOFIA PELC

MAJA MORTKA

IDA WÓJCIK – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

HUBERT STĘPIEŃ – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

ANNA ORĘZIAK – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu

FILIP DURNOGA – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu

Wyróżnienia

NIKOLA PAJĄK – Przedszkole Nr 3 w Tarnobrzegu

GABRIELA HOŁUB – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

Kategoria II

Nagrody

WOJCIECH MLAZGA

ANNA GRONKOWSKA – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Wyróżnienie

JAN WŁADEK – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

Kategoria III

Nagrody

OLIWIA STELMACH – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

Kategoria IV

Nagrody

PAULINA ORLIŃSKA – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

JULIA KONEFAŁ – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ALICJA GONET – Społeczna Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Dziękujemy opiekunom, nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i logistykę!

Nagrody można odbierać od 2 do 18 grudnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Prosimy, by w miarę możliwości umawiać się wcześniej telefonicznie ws. odbioru.

***

Zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach wydarzenia FESTIWAL „BAŚNIOWY ŚWIAT” STANISŁAWA JACHOWICZA TARNOBRZEG 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego na wykonanie ilustracji do bajek Stanisława Jachowicza

Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzega

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Baśniowy Świat Jachowicza 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONKURS PLASTYCZNY Jachowicz 2020

 

UWAGA!!! Terminy wszystkich konkursów zostały przedłużone do 26 listopada br. 

1. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury

2. Cel konkursu:

 • przybliżanie dzieciom i młodzieży sylwetki i twórczości Stanisława Jachowicza,
 • aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży oraz inicjowanie współdziałania uczniówi nauczycieli,
 • popularyzacja wiedzy o literaturze dziecięcej,
 • podniesienie świadomości kulturowej mieszkańców miasta i regionu,
 • inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych ilustracji oraz odkrywanie młodych i utalentowanych twórców,
 • pogłębianie edukacji plastycznej.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów tarnobrzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Jury powołane przez organizatora oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I: przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych
 • Kategoria II: klasy IV-VI szkół podstawowych
 • Kategoria III: klasy VII-VIII szkół podstawowych
 • Kategoria IV: szkoły średnie.

4. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę ilustrującą wybraną przez siebie bajkę Stanisława Jachowicza.

Format pracy konkursowej: A4, prace płaskie na kartonie (kolorowe i czarno-białe), techniki plastyczne rysunkowe i graficzne (tusz, markery, kredki ołówkowe, pastele olejne, monotypia), styl dowolny (groteskowy, bajkowy lub realistyczny).

5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatora.

Kryterium oceny:

– jakość artystyczna projektu,

– oryginalna interpretacja tekstu,

– kreatywność i pomysłowość autorów,

– zgodność z tematyką Konkursu.

6. Nagrodzone i najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury. W konkursie przewidziano dyplomy, nagrody rzeczowe – statuetki i maskotki kotka z bajki Stanisława Jachowicza.

7. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury w terminie: do 19 listopada 2020 r. Na odwrocie pracy należy nakleić formularz zgłoszeniowy dołączony do regulaminu zawierający:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • dane szkoły i klasa uczestnika,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
 • zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika.

Praca konkursowa powinna być starannie zabezpieczona przed uszkodzeniem. Prace, które dotrą uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich ocenę, nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przeprowadzenie w szkole selekcji prac i wybranie najlepszych.

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność organizatora i będą w przyszłości wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i wystawowych.

10. Uczestnik/rodzice/opiekunowie prawni uczestnika Konkursu wyraża/ją zgodę na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika w celu prawidłowej organizacji Konkursu  i ww. zapoznał/li się z treścią klauzuli informacyjnej dot. organizacji i przebiegu Konkursu  w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

11. Uczestnik/rodzice/opiekunowie prawni uczestnika wyraża/ją zgodę na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych TDK (programy, foldery, plakaty, zdjęcia w internecie: facebook i innych portalach społecznościowych).

12. Uczestnicy Konkursu/rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku zawartego w materiałach pofestiwalowych oraz wizerunku uczestnika Konkursu utrwalonego na fotografiach i w materiałach telewizyjnych nakręconych podczas Festiwalu.

13. Uczestnik/rodzice/opiekunowie  prawni uczestnika wyraża/ją zgodę na publikowanie i prezentację pracy plastycznej powstałej na potrzeby Konkursu wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością TDK.

14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

Terminy:

– zgłaszanie prac do konkursu do: 19 listopada 2020 r.

– rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy: 29 listopada 2020 r.

 

Informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego

ul. Słowackiego 2

Tarnobrzeg

Tel.: 15 822 74 97

www.tdk.tarnobrzeg.pl