FESTIWAL BAŚNIOWY ŚWIAT Stanisława Jachowicza

Założenia programowe

Festiwal Baśniowy Świat poświęcony jest Stanisławowi Jachowiczowi, urodzonemu w Dzikowie (dzielnica Tarnobrzega) poecie, pedagogowi, działaczowi charytatywnemu i czołowemu polskiemu bajkopisarzowi. Interdyscyplinarny charakter zadania, na które składają się trzy sfery: plastyczna, literacka i teatralna, mające formę konkursu i dopełnione przez działania plenerowe oparte na interakcji uczestników, stwarzają możliwość wykorzystania wielu rożnych form ekspresji. Wszystkie działania festiwalowe mają związek z twórczością Jachowicza jako odniesienia do konkretnych utworów lub ich bohaterów lub jako inspiracje. Festiwal zakłada poznanie sylwetki Jachowicza i jego dzieł, a następnie ich twórcze wykorzystanie. Tematyka festiwalu dająca bardzo bogate możliwości działań twórczych oraz profesjonalna kadra i bogate doświadczenie.

Celem zadania jest aktywizacja twórcza grup amatorskich oraz osób działających w szkołach, placówkach opiekuńczych, parafiach itd. Dotyczy to zarówno uczniów, uczestników zajęć, pensjonariuszy, ale też ich nauczycieli, rodziców, opiekunów i instruktorów. Proces przygotowania uczestnika do festiwalu zakłada współdziałanie: uczeń – nauczyciel (mistrz, opiekun). Kolejnym zakładanym celem jest  podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych. 

Rezultatem zakładanych celów zadania będzie podniesienie poziomu świadomości kulturowej mieszkańców naszego miasta i regionu. Proces przygotowania uczestników do Festiwalu opartego o działania edukacyjno-animacyjne przyczyni się do integracji różnych grup wiekowych i społecznych. Będzie okazją do rozwoju zdolności, umiejętności i wiedzy uczestników. Spowoduje konieczność zacieśnienia współpracy ze szkołami, instytucjami kultury województwa podkarpackiego oraz partnerami w realizacji zadania.

Festiwal kierujemy do szerokiej grupy do odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. 

 

Nasi Partnerzy:

Urząd Miasta Tarnobrzega

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu